Positive Life Solutions

för en ännu bättre morgondag

för företag, grupper, projekt, par, dig, alla

För företag och grupper

 • Organisationsutveckling – ”Jag och vi” –ledningsgrupper, team, grupper
 • TotalSDI (utveckla relationer och lös konflikter)
 • ”Have a Nice Conflict”- kurs (konflikthantering)
 • Projekt Kick off och uppföljning
 • Förhandla framgångsrikt med ett coachande förhållningssätt
 • Utvecklingssamtal – slösad tid eller ett värdefullt förmansverktyg
 • Skräddarsydda utbildningar för företagsgrupper, team, föreningar…

Feedback

”Coaching är det bästa företaget någonsin gjort för personalen”.

- Jari Kärkkäinen, ICT Manager

Utveckla relationer

SDI utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D. Den bygger på hans teori om Relationship Awareness Theory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar.

Användningsområden

Alla organisationer där individer måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål finner SDI värdefullt och flexibelt. Användningsområdena är så olika att de inte verkar ha något gemensamt utom en sak; bättre mellanmänskliga relationer leder till bättre resultat.


”Kvaliteten på en organisation är beroende av kvaliteten på dess relationer.”

- Elias H. Porter Ph.D.

Varför SDI fungerar

 • SDI av-personifierar konflikter
 • SDI är lätt att memorera
 • SDI erkänner våra skillnader
 • SDI belyser orsakerna till vårt agerande
 • SDI är till för att användas

Certifieringsutbildning - Helsingfors - finska

Dag 1-3
Dag 4
19-21. 3.2018
16. 4.2018

Certifieringsutbildning - Helsingfors - svenska

Dag 1-3
Dag 4
21-23. 3.2018
17. 4.2018

Användningsområde

Alla organisationer där individer måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål finner SDI värdefullt och flexibelt. Användningsområdena är så olika att de inte verkar ha något gemensamt utom en sak; bättre mellanmänskliga relationer leder till bättre resultat.

 • STRATEGISK PLANERING
 • STYRELSEARBETE
 • LEDARSKAPSUTVECKLING
 • PROJEKTPLANERING
 • FÖRÄNDRINGSARBETE
 • NYA ARBETSUPPGIFTER
 • KOMMUNIKATION
 • RÅDGIVNING
 • MEDLING
 • SÄLJTRÄNING
 • SKOLVÄRLDEN
 • BESÄTTNINGSPLANERING - TEAMTRÄNING
 • RÄDDNINGSPERSONAL

Stoppa konflikten innan den startar!

Samarbetsproblem är något av det svåraste som kan drabba en arbetsplats. Här finns också den stora möjligheten till framgång.

Medarbetare som mår dåligt till följd av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. En enda konflikt kan lätt kosta mera än 50 000 euro om året.

Vill du veta vad er konflikt kostar?
Ta kontakt så skickar vi en konfliktkalkyl.

Feedback

Lärdom absolut, att se konflikter med andra ögon och ha en vägledning nu hur jag skall gå till väga.

Följande öppna kurser

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3
Helsingfors svenska 8-9. 3.2018
Helsingfors finska 8-9. 3.2018
Mariehamn svenska 19-20. 4.2018

Coachutbildningar

CoachCompanion har fått förtroendet från ICF (International Coach Federation) att själv diplomera och certifiera coacher på ACC och PCC nivå sk ACTP (Approved Coach Training Program). Vi utvecklar personer och organisationer med coaching som främsta verktyg.

CoachCompanion:

 • Coaching för alla (Vision)
 • Vi förändrar världen (Mission)
 • Vi är personliga, passionerade och professionella (Värderingar)

Feedback

"Som pedagog och språklärare uppskattar jag väldigt mycket Christines klara, tydliga och varierande inlärningsmetoder. En perfekt kombination av utmaningar, fantastiska upplevelser, insikter och framför allt glädje!

Jag upplevde utbildningen som en välplanerad helhet som gjorde att man kunde känna sig trygg och säker i sin roll som blivande coach under hela den fantastiska resan fram till diplomeringen! Nu fortsätter resan och vi förändrar världen!"

- Harriet Lindeberg-Saapunki, Director

”Utbildningen är den bästa jag gått i mitt vuxna liv.”

- Theresa Sui, Project Manager

CoachCompanions Propellermodell™

Vår egen Propellermodell™ är en enkel och tydlig modell som beskriver hur coaching används i alla sammanhang där det inte enbart går att coacha.

Syftet med dessa två dagar är att deltagaren ska få förståelse för hur coaching kan förenas med andra roller i en ledarposition, alt. specialist position samt träning i hur det kan ske i hans egen situation.

Egen Coach

Känner Du stress, står Du vid ett vägskäl i Ditt liv, att Ditt liv fastnat i dagliga rutiner

Har Du äntligen har tid för Dig själv - men vad göra?

Varför välja en ICF certifierad coach?

ICF coacher har en ackrediterad coachutbildning, dokumenterad erfarenhet och kompetensutvecklar sig kontinuerligt.
ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen.

Vi vill som professionella coacher sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

Parcoaching

Ett bra förhållande kan alltid fördjupas och bli bättre. I Parcoaching fokuserar vi på det positiva i ett förhållande. Vi upptäcker och ser varandras styrkor, bekantar oss med våra egna och partnerns värderingar, önskemål och drömmar.

I ett harmoniskt förhållande tillåts båda parter att växa, utvecklas att leva och vara sitt bästa jag. Parcoachingen ökar förståelsen för varandra.

Parcoaching ska inte förväxlas med terapi.

Dina verktyg