Söker du en egen Coach?

(individuell coaching med egen professionell coach)

Känner Du

 • stress
 • står Du vid ett vägskäl i Ditt liv
 • att Ditt liv fastnat i dagliga rutiner
 • att Du äntligen har tid för Dig själv - men vad göra?

Vill Du

 • finna glädje i vardagen
 • få ett bättre självförtroende
 • bli kvitt en rädsla som stör Dig
 • komma igång
 • bli av med några störande extra kilon
 • få bättre kondition och ork

För vem?

 • vuxen, kvinna/man, som vill få en föreändring till stånd
 • ungdom, som t ex känner skolstress, skoltrötthet, inte vet vad han/hon vill bli när han/hon blir stor, vill få mental styrka i idrotten/hobbyn, höja sin självkänsla, hitta sig själv
 • pensionär, som vill hitta nya mål i livet, vill förändra på något invant mönster, vill hitta något nytt och spännande
 • barn, som vill höja självförtroendet, självkänslan, tycka om sig själv
 • egenföretagaren, som behöver ett bollplank, vill fastställa ett mål och systematiskt arbeta mot ett mål
 • förmannen, som vill utvecklas som ledare

Varför välja en ICF certifierad coach?

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer ICF’s etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via ICF’s stegrade certifieringssystem.

Idag har ICF Global närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder.

ICF är för oss den självklara branschorganisationen för professionella coacher både i Finland och globalt.

Vi vill som professionella coacher sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

Vilka är Dina mål i livet?

Vad motiverar Dig?
Ta kontakt - tillsammans mot Ditt mål!

Må bäst hälsningar!

Christine