För företag och grupper

Coaching av förmän

En förman är ofta ensam i sitt arbete. Krav och uppgifter kommer från organisationen både uppifrån och nerifrån (egen förman/styrelse & medarbetare), då det kan vara väldigt välkommet med en utomstående professionell coach. 

Med coachen kan man föra konfidentiella diskussioner i ämne som ämne, någon att bolla idéer med, berätta om stress, oro, funderingar, önskemål. En professionell coach lyssnar aktivt, ställer öppna frågor, utmanar, uppmuntrar, pushar... Genom att berätta om sina tankar och bekymmer minskar stressen, tankarna klarnar och nya lösningar hittas.

Coaching är inte sjukvård, coachingen fokuserar på utveckling, välmående, idékläckning, nya alternativ, möjligheter.