Have a Nice Conflict -kurs

Otsikko 1

Helsingfors
Helsingfors
svenska
finska
22-23. 3.2017
20-21.4.2017
Helsingfors
Helsingors
svenska
finska
26-27.10.2017
26-27.10.2017
Helsingfors
Helsingfors
svenska
finska
8-9. 3.2018
8-9. 3.2018

Stoppa konflikten innan den startar!

Samarbetsproblem är något av det svåraste som kan drabba en arbetsplats.

Här finns också den stora möjligheten till framgång.

Medarbetare som mår dåligt till följd av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger
ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. En enda konflikt
kan lätt kosta mera än 50 000 euro om året.

Have a Nice Conflict hjälper dig/er att:
-     
Förutse och förhindra att en personlig konflikt uppstår

-Identifiera den verkliga skillnaden mellan oenighet och konflikt
-Öka förmågan att hantera de konflikter som ändå inträffar
-Öka självkännedomen om hur vi själv reagerar i personlig konflikt
-Minska kostnaderna som relationskonflikter skapar

För vem?
Ledare och medarbetare i organisationer som vill öka sin kompetens i att förutse och
förebygga onödiga konflikter och att utveckla starka och produktiva relationer.

Pris?
890 €/
deltagare exkl moms.

I priset ingår Have a Nice Conflict-bok, individuell SDI kartläggning,

för- och eftermiddagskaffe

Utbildare?

Christine Suvanto, PCC  (ICF)
Professional Coach, Coach Trainer, MentorCoach, SDI Coach,
NLP Master
Practioner, Mental Trainer, PhysTrainer

Anmälningar
c
hristine.suvanto@positivelife.fi


Feedback

Förståelse för andra och deras sätt att reagera och tänka.

Lärdom absolut, att se konflikter med andra ögon och ha en vägledning nu hur jag skall gå till väga.

Bekräftelse på hur jag själv är och vilka egenskaper jag bör tänka på.