För företag och grupper

Konflikthantering

En professionell coach fungerar som en utomstående medlare.

Konflikter äter mycket energi, tär på motivationen och minskar på framåtandan i arbetsgemenskapen, på avdelningen, i teamet, i laget, i organisationen, i idrottsföreningen.

Lyssnar till och uppmärksammar alla parter jämlikt.
Lyssnar till allas åsikter, känslor och behov.
Arbetar fram ett gemensamt mål för att lösa konflikten
För diskussioner där alla tillsammans kommer överens spelregler för att uppnå det gemensamma målet.


Genom:
NVC (Non Violent Communication)
NLP (Neuro Linguistic Programming)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Coaching
Mental Träning