För företag och grupper

StressFRI vardag - notera stressen i tid

Föreläsning 
en dag/dagar/veckoslut/kvällar

Subjektiv stressutvärdering (+ vetenskaplig för den som vill)
Lär känna din egen akilleshäl
Positiv & negativ stress?
Ut ur ekorrhjulet?
Sömnlöshet, spänning ...
Tidsbrist? - Med mindre arbete, mera uträttat? (intressant?)
I grupper eller individuellt - Mentorcoaching
Övningar, diskussioner, par- & grupparbeten, avslappning, mentorcoaching